Willow Kimono

Your favorite is back this season! Black & white piano fringed sleeveless kimono! This top has endless possibilities for your wardrobe.